U bent hier:

5. ONDERHOUD/HERBOUW BERMEN EN WEGEN IN HET BUITENGEBIED De heer De Visser meldt dat de gaten en oneffenheden in de bermen zijn opgevuld. Dit is echter een korte-termijn oplossing. Gevraagd wordt naar een constructieve, structurele oplossing voor o.a. de weg naar de steenfabriek. De heer Kroezen vult aan dat een goede onderlaag van belang is voordat er een structurele oplossing wordt aangebracht. Mocht er geen budget beschikbaar zijn, dan is een stapsgewijze aanpak ook een optie. Dan kan uitgeprobeerd worden welke oplossing het beste is. De heer Kagie spreekt af dat aangegeven zal worden welke structurele oplossing er getroffen zal worden. 
 
6. RONDVRAAG
 
Feestelijke opening wijkbus Engelen-Bokhoven 15 oktober 2016 De heer Pigmans meldt dat 15 oktober 2016 een grote dag zal worden voor Engelen en Bokhoven omdat dan de wijkbus gaat rijden. Dat zal worden gevierd met een feestelijke openingsrit. In oktober 2015 is de BR gestart met het opzetten van een wijkbus in Engelen en Bokhoven. Na een jaar lang hard werken is het eindelijk zover. Er is een vereniging Wijkbus Engelen-Bokhoven opgericht die de kar verder getrokken heeft. Er zal een bus worden gehuurd van Vervoersbedrijf Juijn B.V. uit Rossum. In juni zijn alle chauffeurs uitgenodigd bij Juijn voor een introductiebijeenkomst. Mede dankzij de inzet van de heer Kagie, de bestuursleden van de vereniging Wijkbus Engelen-Bokhoven en mevrouw Claessens is dit project verwezenlijkt. De heer Kagie spreekt zijn complimenten uit aan iedereen die de wijkbus tot stand hebben gebracht. 
 
Verkeersveiligheid Mevrouw Mulkens geeft aan dat verkeersveiligheid nog steeds hoog op de agenda van de BR staat. De BR is van plan om de commissie verkeer uit te nodigen voor een bezoek aan knelpunten in Engelen en Bokhoven. 
 
Kermis Engelen De heer Koelemij meldt dat de kermis dit jaar te wensen over liet4. Geprobeerd zal worden om de kermis nieuw leven in te blazen.
 
Kunstgrasveld De heer De Visser informeert of er al een besluit is genomen over de toewijzing van het kunstgrasveld. De heer Kagie antwoordt dat het college daar al een besluit over heeft genomen5. De betrokken verenigingen zijn daarover geïnformeerd. Er zal een kopie van de collegebrief aan de gemeenteraad naar de BR worden verzonden. Afgesproken wordt dat de BR de heer Groenen uitnodigt voor een overleg om te praten over het sportaccommodatiebeleid en de knelpunten in Engelen.  
 
Wmo-loket Mevrouw Schram informeert of er al meer bekend is over een Wmo-loket of zorgplein in Engelen. De heer Kagie komt daar binnenkort op terug. 
 
Reanimatie/aed-cursus Mevrouw Van den Oord meldt dat op 19 oktober 2016 de jaarlijkse reanimatie-/aed-cursus in Bokhoven wordt georganiseerd. Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan daarbij aansluiten. 
 
7. SLUITING De voorzitter sluit de vergadering om 20.47 uur. De volgende vergadering is gepland op maandag 28 november 2016.
 
Jane Pawiroredjo, 6 oktober 2016
4 Uit De Tweeterp d.d. 19 september 2016: “Brabants kleinste kermis in Engelen was dit jaar weer kleiner. In plaats van 6 attracties/kramen stonden er nu 4. Het aantal bezoekers was ook gericht. Ook voor de braderie op zondag was weinig belangstelling. Er zijn wat ideeën om de jaarlijkse kermis in Engelen te redden van de ondergang. Engelens Belang gaat proberen hier in samenewrking met de BR en de Engelenburcht wat aan te doen. “

5 Besluit is genomen in de collegevergadering van 13 juli 2016. Een kopie van de brief is verzonden aan de heer De Visser.