U bent hier:

1

VERSLAG BESTUURSRAAD VOOR ENGELEN EN BOKHOVEN

DATUM: 2 MAART 2015

Aanwezig

 Voorzitter : mevrouw Y. Schram

Overlegpartner : de heer P.E. Kagie

Ambt. secretaris : mevrouw J. Pawiroredjo – de Jezus

Genodigde : de heer H. de Winter

Leden : de heer A. Candido

: mevrouw I.W.J. Claessens

: de heer G.A.M. Koelemij

: de heer M.F.J.M. Kroezen

: mevrouw M.M. van den Oord - Raemaekers

: de heer L.A.M. Pigmans

: de heer W. Saëbu

: de heer E.A.P. de Visser

Pers : mevrouw A. van den Dungen (Brabants Dagblad)

Publiek : 4 personen

1. OPENING EN GELEGENHEID TOT INSPREKEN

 Mevrouw Schram zit de vergadering voor, omdat de heer Kroezen net teruggekeerd is van vakantie.

Er heeft zich één inspreker gemeld, de heer Van der Giessen. Hij is echter afwezig in verband met

ziekte.

 

2. AANSLUITING A59 / HERINRICHTING ENGELERMEER

 De heer De Winter is teamleider verkeer bij de afdeling SO/ORV. Hij geeft een toelichting op vragen

van de BR met betrekking tot de inpassing van de randweg Vlijmen-Oost, de aanpassing van

knooppunt 45 en de mogelijke effecten op de Bellaard en Engelenseweg.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

 Aan de GOL nemen o.a. de provincie, het rijk, de gemeenten Heusden en ’s-Hertogenbosch en het

waterschap deel. Een van de projecten is het aanpassen van de aansluiting van de Vlijmenseweg op

de A59. Het is met name de bedoeling om het verkeer uit de kern van Vlijmen te weren en meer naar

de buitenkant van Vlijmen te brengen. Bij deze ombouw doet zich de gelegenheid voor om het

recreatiegebied Engelermeer te ontsluiten: het recreatiegebied met strandbad kan dan rechtstreeks

worden aangesloten op het hoofdwegennet. Daarmee wordt een verkeersafwikkeling via de Haverleij

voorkomen.

Een gemeenschappelijke zorg van de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch en de provincie is, dat

met name het ontstaan van ongewenst verkeer op de wegen in het poldergebied (De Bellaard,

Engelenseweg). Een plan om dat tegen te gaan is de Engelenseweg in te richten als (recreatieve)

fietsstraat met toegang voor bestemmingsverkeer. De fietser heeft dan het primaat en de auto is te

gast.

Mevrouw Claessens heeft vernomen dat er op de Engelenseweg een knip wordt gemaakt, zodat de

1 De Oostelijke Langstraat is het gebied aan weerszijden van de A59 tussen ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk. De

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een project van 20 partners. Zij komen met een integrale aanpak voor een

substantiële verbetering van de Oostelijke Langstraat. Over een afstand van zo’n 20 kilometer tussen Waalwijk en ’s-

Hertogenbosch worden op en rond de snelweg A59 diverse deelprojecten op het terrein van infrastructuur, natuur, water en

recreatie uitgevoerd. Bron: www.ruimtelijkeplannen.brabant.nl