U bent hier:

 

Aanwezig 
Voorzitter   : de heer M.FJ.M. Kroezen
Overlegpartner : de heer H.C. van Olden 
Secretaris   : mevrouw J.C. Pawiroredjo – de Jezus
Leden     : de heer M.F.W.M. Berens
: mevrouw T.A.M. Buijense - Sturkenboom
: de heer A. Candido
  : de heer Klaassen
: de heer G.A.M. Koelemij
: de heer P. Noz
: mevrouw M.W.J. Rommens – v.d. Water
: de heer W. Saëbu
: de heer E.A.P. de Visser
 
 
AFSCHEID OUDE, INSTALLATIE NIEUWE BESTUURSRAAD 
De heer Berens heet allen welkom en opent deze extra bijeenkomst van de bestuursraad. Hierin wordt
formeel afscheid genomen van de oude bestuursraad, worden de geloofsbrieven van de nieuwe leden
onderzocht en worden de leden van de nieuwe bestuursraad beëdigd. Na de installatie zal de
verkiezing van de voorzitter van de bestuursraad plaatsvinden.

De heer Van Olden spreekt namens het stadsbestuur en als overlegpartner zijn dank uit aan de
scheidende bestuursraadleden voor hun inzet in de afgelopen periode. De bestuursraad Engelen en
Bokhoven is  een van de twee democratisch gekozen organen die ’s-Hertogenbosch rijk is. Deze
bestuursraden zijn ontstaan na de annexatie van Empel en Meerwijk en Engelen en Bokhoven. Deze
democratische geborgenheid heeft een belangrijke meerwaarde omdat de BR echt namens de
achterban spreekt. Wijk-, dorps- en bestuursraden zijn de oren en ogen van de samenleving.
Democratie staat en valt met vrijwilligers, mensen die er plezier in hebben om zich voor de
gemeenschap in te zetten. Wij moeten ons samen inzetten voor ’s-Hertogenbosch. Hij staat nog even
stil bij het overlijden van mevrouw Van Schilt. Het was mooi om te constateren dat iedereen daar in
meegeleefd heeft.  Ook staat hij even stil bij de situatie van de heer Koelemij. Tot slot reikt hij aan alle
leden die afscheid nemen een presentje uit namens het stadsbestuur.
 
Er wordt een commissie ingesteld, bestaande uit mevrouw Rommens en de heren Berens en Noz. De
commissie is belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozen en benoemde leden
van de nieuwe bestuursraad. Het betreft: de heer A. Candido, mevrouw I.W.J. Claessens, de heer
G.A.M. Koelemij, de heer M.F.J.M. Kroezen, mevrouw M.M. van den Oord-Raemaekers, de heer
L.A.M. Pigmans, mevrouw Y. Schram, de heer W. Saebu en de heer E.A.P. de Visser. Na onderzoek
constateert de commissie dat deze personen voldoen aan alle in de Gemeentewet en het statuut op
de Bestuursraden gestelde eisen. De commissie adviseert hen toe te laten als lid van de
bestuursraad. De bestuursraad besluit daarop conform dat advies. Vervolgens worden de nieuwe
leden in handen van de overlegpartner van de bestuursraad, de heer Van Olden, beëdigd. Daarmee is
hun installatie een feit. 
 
De heer Van Olden feliciteert allen met de benoeming. De leden van de BR vormen de oren en ogen
van de samenleving. Het is zeer belangrijk dat zij de komende periode in de gaten houden hoe de
decentralisaties gaan landen. 
 
Vervolgens vindt de verkiezing van de voorzitter plaats. De heer Kroezen en mevrouw Schram hebben
zich daarvoor kandidaat gesteld. De heer Kroezen wordt met 5 stemmen tegen 4 gekozen tot
voorzitter. Mevrouw Schram is de vice-voorzitter. De heer Berens heeft de afgelopen acht jaar met veel plezier zijn lidmaatschap van de BR vervuld en
wenst de nieuwe BR veel succes toe. De heer Kroezen dankt de BR voor de herverkiezing tot
voorzitter en hoopt dat de heer Van Olden weer de overlegpartner van de BR zal worden. Mevrouw
Buijense neemt afscheid van de BR door symbolisch aan iedereen een engeltje mee te geven.
 
De voorzitter sluit de bijeenkomst. 
 
 
Jane Pawiroredjo,
28 januari 2015