U bent hier:

Verder is er € 30.000,- per jaar beschikbaar voor stedelijke initiatieven (stedelijk = gemeentelijk, over
alle 14 wijken heen). Dat drukt niet op het wijk- en dorpsbudget.
De heer Van Son benadrukt dat het een leerproces is. Er wordt voor een goede back-up gezorgd voor
de beoordeling over initiatieven waarbij niet duidelijk is uit welke pot het bekostigd moet worden. De
wijkmanagers krijgen daar vooral een rol om mee te denken bij complexere beoordelingen.

8. Rondvraag
De heer Van der Steen merkt op dat de aanvangstijd van de vergadering tot zijn verrassing is
vervroegd naar 19.30 uur. Dat is in de vorige vergadering afgestemd met de deelnemers. In de
uitnodiging voor de volgende vergadering zal de aanvangstijd duidelijk worden aangegeven.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Het
volgende bewonersradenoverleg is gepland op donderdag 8 december 2016 om 19.30 uur in De
Stolp.


Jane Pawiroredjo,
31 oktober 2016

Attachments:
Download this file (AED inventarisatie.pdf)AED inventarisatie.pdf[AED Inventarisatie]2197 kB
Download this file (AED inventarisatie_Buffer.pdf)AED inventarisatie_Buffer.pdf[AED Inventarisatie buffer]2259 kB
Download this file (Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf)Omnibus 2015- Rapportage Relatie burgers en gemeente - def.pdf[Omnibus 2015]126 kB
Download this file (Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf)Presentatie tweerichtingenrotondes.pdf[Presentatie tweerichtingenrotondes]978 kB