U bent hier:

De stukken voor het Bewonersradenoverleg van 24 september a.s. treft u in de bijlage aan.

 

Ik wil u alvast meedelen dat het Bewonersradenoverleg van december plaats zal vinden op 3 december 2015. De vergadering van 10 december komt daarmee te vervallen.