U bent hier:

Aanwezig:

Voorzitter : H. Migchielsen

Wethouder : J. van Son

Ambtelijk secretaris : mevr. J. Pawiroredjo

Dorpsraad Nuland : mevr. R. van der Kallen, N. van Nuland

BR Engelen en Bokhoven : M. Kroezen, W. Saëbu

WR Hambaken : T. Trouwborst

WR Zuid : mevr. M. Waarts

WR West : mevr. D. Busser, H. Kieft

WR Sparrenburg : A. van der Steen

Dorpsraad Vinkel : T. van der Leest, mevr. J. van Lokven

Wijkplatform Oost : I. Nijskens, T. Tromp

Rosmalen Centrum/Hondsberg : mevr. J. van Rossum, mevr. L. Langeraap

Toehoorder : S. van Creij

1. Opening

De heer Migchielsen heet alle aanwezigen welkom. Er zijn afmeldingen binnen gekomen van de heren

G. Heijmans (WR Rosmalen Oost), A. van Offenbeek (dorpsraad Nuland) en H. Brakkee (BR Empel

en Meerwijk).

De heer Van Son heeft een groot aantal deelnemers ontmoet tijdens de bijeenkomst in Nuland. Zijn

portefeuille bestaat naast de bewonersraden uit verkeer en vervoer, sport, stadstoezicht, openbare

ruimte (inrichting en beheer), integraal toezicht en handhaving, recreatie buitengebied en water en

groen. Hij wil in de toekomst samen met de bewonersraden veel mooie dingen bereiken.

 

2. Vaststelling verslag Bewonersradenoverleg d.d. 4 december 2014

Naar aanleiding van het verslag:

Pagina 1: mevrouw Nijskens hoort bij wijkplatform Oost en niet bij West.

Pagina 2:

· glasvezel. Het gesprek met dorpsraad Nuland en wijkraad De Groote Wielen over de specifieke

problematiek van het buitengebied is naar wens verlopen.

· De heer Janssens heeft kenbaar gemaakt dat hij zich definitief terug wil trekken uit “Dag Den

Bosch”. A.s. vrijdag vindt er een overleg plaats om te kijken of er gegadigden zijn die een

doorstart willen maken.

Pagina 3: Wijkraad Hintham is nog bezig met de zorgprojecten.

Pagina 4: Als bewonersraden vragen bij de gemeente hebben ingediend over buslijnen en reistijden,

dan worden die meegenomen in de ontwikkelteams. In het reizigersoverleg worden de vragen per

geval bekeken. De ene wens zal gehonoreerd kunnen worden, de andere niet. De gemeente is geen

aanspreekpunt in dezen, maar de provincie. Volgens de huidige concessie is het Arriva die bepaalt en

niet de provincie. Als het bewonersradenoverleg hier meer aandacht aan wil besteden, dan zou dit

onderwerp op de agenda kunnen worden geplaatst. Dan kan ook iemand van het Reizigersoverleg

Oost-Brabant (rob) worden uitgenodigd.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Vernieuwde wijkraadstructuren

De heer Van der Steen vertelt over de vernieuwde wijkraadstructuur in Sparrenburg. Wijkraad

Sparrenburg is begin jaren negentig opgericht. De “oude” wijkraadstructuur was niet meer toegespitst