U bent hier:

Commentaar, opmerkingen en suggesties m.b.t. het 
Voorontwerp Bestemmingsplan Kom Engelen-Haverleij van maart 2012.

Algemeen.

Het voorontwerp betreft de kom van Engelen en de Haverleij, waarbij de grenzen van het bestemmingsplan vraagtekens oproepen. 
Zo is op plankaart 3 zowel de Engelerschans als “de Woerd”, waar toch een visie over is vastgesteld, niet opgenomen. Dat geldt ook voor het groene gedeelte waar nu het Sport&Jeugdcluster staat, andere sportgelegenheden zijn en voor het aansluitende stuk groen tot aan de Vutter en de Haverlij. Aan de westzijde van de Haverlij wordt dan weer wel een groen stuk langs het Engelermeer in het plan meegenomen. Logischer zou zijn om de grens van het geactualiseerde plan te laten aansluiten bij het bedrijventerrein de Vutter denken wij; dat sluit veel beter aan bij de huidige situatie.
Omgekeerd wordt op plankaart 1 ter hoogte van het geplande kasteel Oeverhuyze aan de noordzijde van de Bokhovense Maasdijk een stuk uiterwaard met een wiel weer niet mee genomen in het plan. Naast Oeverhuyze is in het landgoedbos een witte vlek opgenomen, waar tot voor kort de tijdelijke huisvesting voor de Jenaplanschool stond. Dat kan nu vervallen en gewoon onderdeel zijn van genoemd landgoedbos. 
En op plankaart 5 wordt rechts onderin als het ware een hap uit het aan het Engelermeer grenzende gebied genomen in plaats van het in het plan mee te nemen.
De bestuursraad stelt voor het plan op bovenstaande gebieden aan te passen, zodat het een meer consistent geheel vormt.
In het plan is veel aandacht voor verkeer en worden alle voor gemotoriseerd verkeer bedoelde wegen besproken , maar, ondanks dat de gemeente ’s-Hertogenbosch fietsstad wil zijn, ontbreekt enige informatie over de aanwezige fietspaden. Dat lijkt ons een gemiste kans.

Zoals u ondertussen gewend bent van ons plaatsen wij maandelijks ook het nieuwe van de bestuursraad op onze site om u op deze manier op de hoogte te houden van onze bezigheden. Martin Berens is hiervoor onze vaste schrijver en bedenker voor.

Met vriendelijke groet

Martin Beerens

De bestuursraad is samen met andere betrokkenen aanwezig geweest bij de openbare inlichtingen avond met betrekking tot de herinrichting van de RWZI Treurenburg. Naar aanleiding daarvan hebben wij in samenspraak met stichting Boom en Bosch een reactie opgesteld. Deze reactie is als bijlage opgenomen.

Met vriendelijke groet

Martin Kroezen

Attachments:
Download this file (RWZI.pdf)reactie RWZI Treurenburg[ ]162 kB

In de laatste openbare bestuursraad vergadering van 12 maart 2012 is er een presentatie gegeven over de plannen van de gemeente met betrekking tot de openbare verlichting. Bijgaand kunt u de presentatie nog eens op uw gemak doorkijken. 
Mocht u suggesties hebben dan horen wij dat graag. U kunt dit doen door een van de bestuursraad leden een mail te sturen via de site onder het kopje leden.

Met vriendelijke groet

Martin Kroezen

Attachments:
Download this file (Openbare Verlichting Engelen en Bokhoven.pdf)Openbare verlichting Engelen Bokhoven[ ]1571 kB

Reactie van de Bestuursraad Engelen Bokhoven en de Stichting Boom en Bosch op het concept Inrichtingplan/BKP van 8 maart 2012, ref nr 9V7870.A0 betreffende de RWZI aan de Treurenburg te ’s-Hertogenbosch, opgesteld door Waterschap Aa en Maas en Royal Haskoning.

Dames en heren.

Inmiddels hebben wij uw concept inrichtingsplan van 8 maart 2012 ontvangen en bestudeerd. Wij willen u complimenteren met het feit dat u uiteindelijk toch op belangrijke punten tegemoet bent gekomen aan de wensen van omwonenden, tevens vertegenwoordigd door de bestuursraden van Engelen/Bokhoven en Empel/Meerwijk, terwijl ook de bijdrage van de Stichting Boom en Bosch in deze niet onvermeld kan blijven. Onze wens uw RWZI uit het zicht te houden heeft u klaarblijkelijk over willen nemen. Bij het door u beoogde biogastankstation suggereert u zelfs een “gedeeltelijke afscherming” en “waar mogelijk aan het oog moeten worden onttrokken” ; chapeau !

De keuze voor het boomtype, een brede onderbegroeiing en de fatsoenering van de beplanting rondom de wielen stemt ons zeer tevreden.

Jammer is dat aan de kant van de Dieze toch nog een voetpad is gepland dat bij de fam. Somers voor de deur uitkomt. Zij hadden bij een eerder overleg hun bezwaren naar voren gebracht en wij voegen daar gaarne aan toe dat de beoogde “verruiging” van natuur met “onderhoud” door toch enigszins wilde grazers in onze ogen dit pad overbodig en ook ongewenst maken. De (meestal toeristische) wandelaar kan doorlopen tot aan de asfaltweg aan de zuidzijde van dit gebied en vandaar zijn/haar wandeling vervolgen door daar weer naar boven te klimmen tot op de dijk. Daarnaast is het fiets/wandel pad van de Gemaalweg over de, overigens prachtige, nieuwe brug over de Oude Dieze naar de sluis in dezelfde kleur is aangegeven als boven bedoeld wandelpad. Dat betekent toch wel een flinke breedte op dit kleine stukje groen, waar de beoogde grazers het enigszins benauwd dreigen te krijgen van zoveel pad met mogelijke wandelaars (en fietsers?).

De uitkijktoren is naar wij begrijpen alsnog ter discussie; met of zonder denken wij dat we ook daar elkaar zullen kunnen vinden in een minimale opening in de groene omranding.

Aan de Treurenburg moeten wij helaas constateren dat de door u voorgestelde oplossing onze treurigheid niet heeft kunnen wegnemen.