U bent hier:

Van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven, Februari 2012

De bestuursraad Engelen-Bokhoven heeft samen met de bestuursraad Empel-Meerwijk en de verantwoordelijke wethouders samen de werkzaamheden van de bestuursraden geëvolueerd. Voor beide bestuursraden geldt dat er aan het begin van de periode een nieuwe wethouder is aangetreden. Daarnaast zitten we ongeveer op de helft en we moeten ons alweer richten op de toekomst. In 2014 zullen er immers weer verkiezingen plaatsvinden. Het gesprek vond in een goede sfeer plaats, waarbij van beide zijden de belangrijkheid van de bestuursraden werd onderstreept. Zonder dat er ook maar iemand op zou kunnen vastgelegd, hebben partijen ook besproken hoe we de volgende periode in zouden kunnen gaan vullen.


Geluidsoverlast

De bestuursraad hoort regelmatig klachten van bewoners over geluidsoverlast van helikopters en straalvliegtuigen. Nu kan daar de gemeente heel weinig aan doen, omdat dit een landelijk gegeven is. De gemeente kan wel uw klachten doorgeven en aandringen bij defensie dat er minder geluidsoverlast wordt gegeven. Het is echter wel zo dat de helikopterbemanningen moeten oefenen. Het is niet goed als voor elke oefening naar het buitenland moet worden gevlogen, want dat gaat dan ook nog eens een keer heel veel geld kosten. Nu is de Bommelerwaard aangewezen als oefengebied. Dat betekent dat men al bij Engelen laag gaat vliegen om bijvoorbeeld laag over de Maas te kunnen vliegen. Maart dat betekent natuurlijk niet dat er een overmatige geluidoverlast zou moeten plaatsvinden. Daarom is het goed als u uw klachten doorgeeft aan de gemeente (via website of anders via tel nummer 6155555) en rechtstreeks aan de Defensie (www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen/klachten en natuurlijk het gratis nummer 0800 0226033)
En dan zou u bijvoorbeeld kunnen klagen over geluidsoverlast na 20.00 uur. Hoe meer meldingen hoe meer de kans bestaat dat er wat aan gedaan gaat worden.


Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Ede bestuursraad houdt nauwlettend de ontwikkelingen bij de RWZI bij. Zoals bekend heeft de bestuursraad bezwaar aangetekend tegen het feit dat de installatie open en bloot in het landschap zou moeten komen te liggen. Ook de relatie met de afvalstoffendienst aan de overkant van de weg wordt in de gaten gehouden of daar geen zaken gaan gebeuren die het leef milieu in Engelen zou kunnen verstoren.


Engelermeer

We hebben opnieuw bij de gemeente erop aangedrongen dat er nu al plannen gemaakt moeten worden over de invulling van het Engelermeer op het moment dat de zandwinning zal zijn afgelopen. De bestuursraad wil vanaf het begin hierbij worden uitgenodigd samen met de andere partijen, zoals wijkraad West, Staatsbosbeheer, de agrariërs die het land erom heen pachten, evt. watersportverenigingen enz. Een plan om het Engelermeer met een factor 2 te vergroten om daar zo een groot watersportcentrum aan te leggen is overigens al door de gemeente afgewezen.


Afslag Vlijmen

De bestuursraad heeft opnieuw bij de gemeente erop aangedrongen dat zij op de hoogte wordt gesteld van de ontwikkelingen in dat gebied. Het betreft hier immers een stuk kwetsbaar natuurgebied maar ook enkele prachtige initiatieven zoals de zorgboerdererij enzovoorts.


Kruising Baron van der AA weg

De gemeente heeft toegezegd om alsnog de kruising Baron van der AA-weg opnieuw her in te richten waarbij deze waarschijnlijk geasfalteerd gaat worden.


Jeugd- en Sportcluster

14 januari werd het Sport- en Jeugdcluster opgeleverd, waarbij tevens de nieuwe naam bekend werd gemaakt. Het gehele sportpark wordt nu het Engelerpark genoemd, terwijl de cluster de naam EngelerHart heeft gekregen. Hulde aan al diegenen die aan te totstandkoming hebben meegewerkt

 

Volgende bestuursvergadering is op maandag 12 maart in de Engelenburcht. Aanvang 20.00 uur. Indien u wenst in te spreken moet u dit vooraf melden bij het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met een briefje bij de Engelenburcht t.a.v. de bestuursraad.

 

Van de Bestuursraad Engelen-Bokhoven

 

Januari 2012

De bestuursraad Engelen-Bokhoven wenst alle ingezeten van Engelen-Bokhoven een heel goed 2012 toe.

Overledenen

In 2011 zijn er weer veel van onze ingezetenen ons ontvallen. De bestuursraad wil toch nog even stilstaan bij het plotselinge overlijden van Marja van Schilt, de secretaris en drijvende kracht achter veel zaken. De bestuursraad zal haar inbreng en kracht dan ook blijven missen. Samen met dorpsgenoot Rob van Splinter die eveneens heel onverwachts overleed, is zij door de gemeenschap van Engelen-Bokhoven herdacht door hen te benoemen als Engelenaar van het jaar 2011.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

De upgrade van de RWZI blijft de gemoederen bezig houden. Samen met de gemeente/Stichting Boom en Plant/ enz. probeert de bestuursraad het ontwerp dusdanig aan te passen dat daardoor een groot gedeelte van de bomen gespaard blijft.

 

Engelermeer

De bestuursraad wil met de gemeente en alle belanghebbenden in overleg gaan en blijven, om een gezamenlijke visie én uitwerking van die visie voor het gehele Engelermeer te ontwikkelen. Nu kunnen we nog meesturen . Als de ontzanding te zijner tijd is afgelopen, ligt er tenminste iets op tafel. Dat dit overleg nodig is blijkt wel uit de plannen van de gemeente Heusden om een ontsluitingsweg aan te leggen naast het strandbad.

Overlast bij het Engelermeer

Daarnaast heeft de bestuursraad vergeefs aan de gemeente verzocht om in de APV op te nemen dat naaktrecreeren op de niet daartoe bestemde plaatsen te verbieden. Hierdoor zou de politie ook op kunnen treden tegen naaktrecreanten die van heinde en verre komen om naakt te lopen aan de Engelense kant van het Engeler meer. Velen hebben hierover reeds hun beklag gedaan bij de leden van de bestuursraad. Ook over het feit dat er niet alleen naakt gerecreëerd wordt maar ook dat er verscheidene seksuele handelingen daar plaatsvinden, waaronder prostitutie. Het enige wat klaarblijkelijk lijkt te helpen is dat elke keer als u van mening bent dat u overlast ondervindt van de seksuele recreanten, zoals naaktloperij, schending van de eerbaarheid en ook het parkeren langs de Haverleij, dat u dan officieel een klacht indient bij de gemeente/politie. Als u dan meteen een cc’tje naar de bestuursraad stuurt, kunnen wij de gemeente/politie erop wijzen dat er klachten zijn gemeld.

Afslag Vlijmen

Binnen de gemeente Heusden is er een besluit genomen over een nieuwe afslag naar Vlijmen vanaf de A59. Deze weg loopt een stukje over (engelens) Bosch grondgebied. Daarnaast zal die weg ook zijn repercussies hebben op Engelen-Bokhoven. Denk maar aan het verkeer via de Tuinbouwweg en de nog te realiseren woningbouw. De bestuursraad wil graag samen met de gemeente en de gemeente Heusden betrokken worden bij de verdere ontwikkeling zodat de eventuele nadelige gevolgen tot een minimum beperkt kunnen blijven.

Fiets- voetbrug over de Dieze

Als alles goed gaat zal in januari/februari het hek om het defensieterrein worden verplaatst, zodat het laatste stukkie van de brug en een aansluiting op de weg aldaar gerealiseerd kan worden. De opening van de brug zal dan plaats kunnen vinden einde februari 2012

Verlichting Hennenweide

De onverlichte Hennenweide was de bewoners van Bokhoven al lang een doorn in het oog. De aanliggende woningen én de fietsers die van en naar Engelen gaan, vonden dit een zeer onveilige situatie. Na een verzoek van de bestuursraad heeft de gemeente nu opdracht gegeven om leidingen aan te leggen en lantaarnplaatsen te plaatsen.

Fiet/voetpad langs Dieze tot aan Bokhoven

De bestuursraad ondervindt veel sympathie in haar streven naar een fiets/voetpad. Wij blijven dan ook in onderhandeling met de verschillende partijen. Wel bereiken ons nu weer opmerkingen als dat dan waarschijnlijk de auto’s op dit gedeelte zich een vrijbrief toe-eigenen om (nog) harder te gaan rijden.

Verkeersnelheid in het durp

Gezien de verschillende snelheden die worden bereikt op de verschillende wegen van Engelen-Bokhoven, denkt de bestuursraad dat het klaarblijkelijk niet duidelijk is hoe hard er mag worden gereden. Hierbij nogmaals een opsomming

In de kernen van Engelen-Bokhoven 30 km per uur
Alleen op het stuk tussen viaduct over A59 en de rotonde bij de Kraanvogellaan is de max snelheid 80 km.
Op het stuk tussen rotonde en Wuyvenhaard is de max snelheid 50, herhaal 50 km/uur
Op alle andere wegen ook 50 km per uur met uitzondering van die stukken waar aangegeven staat dat men niet harder mag rijden dan 30 kmBuiten de bebouwde kom toegestane snelheid 60 km per uur.

De borden van 50 km/uur worden bijna niet meer geplaatst. Leidend in dit geval zijn de bebouwde kom borden (rechthoekig blauw met daarin de naam van de gemeente/wijk), zoals bij Wuyvenhaard en de rotonde Kraanvogellaan.

 

Eerstvolgende bestuursraadsvergadering 16 januari en 12 maart 2012-01-10 Vooraf melden als u wilt inspreken bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hondenuitlaatroutes bekend in Engelen-Bokhoven

Sinds kort is het hondenbeleid in de gemeente ’s-Hertogenbosch aangepast. Dat wil zeggen dat er meer ruimte wordt gemaakt, waar honden uitgelaten kunnen worden zonder dat het baasje de uitwerpselen moet opruimen. Daarnaast zijn er ook enkele gebieden aangewezen als uitrenvelden, waar de honden ook niet aangelijnd mogen lopen. Zie hiervoor bijgaand kaartje van Engelen-Bokhoven. De kern van het beleid blijft nog steeds dat in de bebouwde kom van zowel Engelen als Bokhoven honden aangelijnd moeten zijn en bovendien dat de baasjes de uitwerpselen moeten opruimen. Daarvoor worden in de bebouwde kom van Engelen en Bokhoven nog extra vuilnisbakjes geplaatst. Het is en blijft ten strengste verboden om uw hond vrij uit te laten bij en op speelveldjes en bijvoorbeeld zandbakken.

Hondenuitlaatroutes.

Zoals u kunt zien wordt de bestaande hondenuitlaatroute verlengd vanaf de Haverleij, langs het fiets/voetpad tot aan de Graaf van Solmsweg. Dat is dus het pad tussen golfterrein en de aanliggende sloot. En dan uiteraard wel langs de slootkant. Verder behoren alle dijken etc die buiten de bebouwde kom liggen (Graaf van Solmsweg, Henriettekanaal, Maasdijk enz.) tot de uitlaatroutes. En natuurlijk alle wegen buiten de bebouwde kommen. Op de hondenuitlaatroutes, moet de hond wel aangelijnd blijven maar is het niet nodig de uitwerpselen op te ruimen.

Uitrenvelden

Op de uitrenvelden mogen de honden voortaan vrij rennen en behoeven ze niet aangelijnd te zijn. Deze zijn op de kaart met blauw omlijnd. Zo zijn er uitrenvelden tegenover kasteel Lelienhuyze, tussen Lelienhuyze en Beeckendaal, tussen Velderwoude en Wuyvenhaard, het populierenveld naast de Vutter. Vandaar kan men oversteken naar het Engelermeer waar ook een grote uitrenroute is gemaakt die tot aan de parkeerplaats op het Engeler Visscherspad.

Alles bij elkaar een behoorlijke verruiming van het beleid. Laten we dan ook vanaf vandaag ons beter houden aan de spelregels. Dat wil zeggen honden altijd aangelijnd behalve bij de uitrenvelden en buiten de uitlaatroutes, de uitwerpselen van uw hond opruimen. Het bijbehorende kaartje zal ook geplaatst worden op de site van de gemeente en op de site van de Bestuursraad.

Buslijn 65

Zoals iedereen weet zet de bestuursraad zich in om de routing van buslijn 65 van en naar Engelen weer terug te draaien via de Helftheuvel. Er zijn ondertussen diverse gesprekken gevoerd en we boeken momenteel vooruitgang. Om jullie als dorpsgenoten op de hoogte te houden willen we jullie de voortgang hier omtrent niet onthouden. Zie hiervoor de bijlage die is toegevoegd als PDF.

Met vriendelijke groet
de Bestuursraad EB

Veslag van 05 september 2011

Het verslag van de openbare vergadering van 05 september 2011 staat op de site.

De eerst volgende openbare bestuursraad vergadering zal plaatsvinden op 31 oktober 2011.
Heeft u al vragen ten behoeve van deze vergadering dan kunt u deze via deze site alvast stellen.