Afdrukken
Categorie: Nieuws
Hits: 2221

De Bestuursraad Engelen-Bokhoven nodigt u uit om op 22 april 2015 deel te nemen aan een avond over de verdere visievorming Engelermeer. U bent hiervoor van 19.15-22.00 uur van harte welkom in de Engelenburcht, Heuvel 18, 5221 AP Engelen.

 

Gemeente ’s-Hertogenbosch en Staatsbosbeheer zijn bezig met de visie rondom het Engelermeer. Zij willen u informeren over de stand van zaken en u vragen naar uw standpunten en ideeën hierover. Zodat er een visie tot stand komt, die recht doet aan de belanghebbenden rondom het Engelermeer. En er hierop gebaseerd de komende jaren verder ontwikkeld, ingevuld en uitgevoerd kan gaan worden.

 

Mirjam Baerveldt, landschapsarchitecte gemeente ’s-Hertogenbosch, licht de resultaten van diverse studies en enkele documenten van haar collega beleidsmedewerkers en van de stuurgroep Engelermeer toe. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen, het voeren van discussie en het delen van ideeën. Tot slot worden de ontstane ideeën opgehaald en globaal uitgewerkt tot mogelijke opties. De avond wordt geleid door Els Roest-de Bekker. 

 

Alle betrokkenen en belangstellenden zijn welkom om een bijdrage te leveren aan een afgewogen visie op de ontwikkeling van het gebied rondom het Engelermeer. In de discussieronde is voldoende ruimte voor diverse standpunten en het vormen van ideeën. 

 

Programma

19.15 Inloop met koffie

19.30 Introductie door Els Roest-de Bekker

19.45 Toelichting gemeente ’s-Hertogenbosch door Mirjam Baerveldt

20.00 Vragen- en discussieronde

20.15 Pauze

20.30 Ideeën ophalen

21.00 Resultaten uit de ideeënfase delen

21.30 Mogelijke uitwerkingen benoemen

22.00 Sluiting 

De resultaten van de avond worden door de Bestuursraad Engelen-Bokhoven aangeboden aan de Stuurgroep Engelermeer, zodat deze meegenomen kunnen worden in het integraalplan Engelermeer.

 

Wij zien uw belangstelling en input met interesse tegemoet. 

Attachments:
Download this file (Uitnodiging voor avond over visie Engelermeer 22-04-2015.pdf)Uitnodiging voor avond over visie Engelermeer 22-04-2015.pdf[WijktafelVisievormingEngelermeer]166 kB